Tuyển dụng Điều dưỡng

Bệnh viện Thăng Hoa có nhu cầu tuyển dụng Điều dưỡng.

Yêu cầu: Tốt nghiệp Điều dưỡng trình độ Cao đẳng/Đại học

Mặc dù không là yêu cầu bắt buộc nhưng nếu ứng viên đáp ứng các yêu cầu sau đây sẽ được ưu tiên:

  • Đã có chứng chỉ hành nghề.
  • Đã có kinh nghiệm làm việc tại các Bệnh viện tư nhân.
  • Thường trú tại huyện Thăng Bình.

Ứng viên có yêu cầu xin liên hệ trực tiếp với Cô Thủy số điện thoại 037 5086 476.

Bệnh viện chúng tôi hân hạnh được các bạn quan tâm.

Bài khác: